,,Czy warto dbać o mszyce?” Ilu nas tyle odpowiedzi. Cudzysłów to nie przypadek związany ze zdaniem pytającym. Mszyce to zielone ‘krowy”, które za opiekę odwdzięczają się swym opiekunom słodką pożywną spadzią. Te owady utrzymują milionowe armie robotnic, królowe roju, wojowników. Sektor MSP można śmiało porównać do tytułowych bohaterów. Nie mam zamiaru kopiować najnowszych opracowań dotyczących MSP i ich wpływu na gospodarkę krajów Unii w tym Polski. Bogata baza opracowań jest ogólnie dostępna w Internecie. Warto jednak wyjaśnić sobie kilka podstawowych kwestii dotyczących naszych zachowań w stosunku do urzędników, naszych pieszczochów – Posłów i Senatorów, Premiera, Prezydenta, Ministrów. Podział na MY i ONI utrwalony i powstałyRead More →

czyli chaos planowany. Jaki mamy obecnie ustrój w Polsce? Nie jest to socjalizm, nie jest to kapitalizm, lecz niestety INTERWENCJONIZM „czyli system mieszany”. Jest to polityka polegająca na przejmowaniu przez rząd własności i dochodów od osób najbardziej produktywnych na rzecz domniemanej korzyści osób najmniej produktywnych. Każdy inteligentny człowiek zauważy, że interwencjonizm pod różnymi zachęcającymi hasłami przygotowuje grunt dla ostatecznego obalenia wolności społeczeństwa, gospodarki rynkowej i rządu konstytucyjnego. Jeśli system ma być oparty na wolności indywidualnej, to nie można go „zmieszać” z socjalizmem. Interwencjonizm ma charakter dyktatorski, antydemokratyczny i socjalistyczny. Zwolennicy interwencjonizmu nie zdają sobie sprawy, że różne proponowane przez nich programy nie są w stanieRead More →

Tym razem Wrocław. ….w sumie nie mam wiele do stracenia i jeśli będzie trzeba odsiedzieć będę pierwszym więźniem politycznym w wolnym kraju. No może nie pierwszym. Jeśli jest taka możliwość to proszę o publikację poprawionego listu. Będę walczył o prawo dla Nas i Naszych dzieci. Poszukajmy pieniędzy, które wpłacili nasi dziadkowie i ojcowie do ZUS na swoje emerytury u Naszych władz. Tomasz Chowański Do ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Niniejszym wypowiadam nie napisaną umowę , którą państwo narzuciło mi, na mocy ustaw o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, zmuszając mnie do ubezpieczania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń : emerytalnych, rentowych , chorobowych, wypadkowych ,Read More →

Niniejszym przesyłam dalszą moją korespondencję z ZUS-em, w której m.in. obalam teorię o wmawianej nam umowie międzypokoleniowej, zgodnie z którą musimy płacić na emerytury wcześniejszego pokolenia. Poprzednie pokolenie zagwarantowało sobie emerytury wpłacając własne składki do budżetu państwa, znaczy to że nie obywatele, ale państwo jest zobowiązane wypłacać emerytury. Proszę o publikację załączonych pism na stronach internetowych. Z poważaniem Grzegorz Sowa Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Tomaszowie Mazowieckim inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim. 97-300 Piotrków Tryb. al. Armii Krajowej 9 Niniejsze pismo jest odpowiedzią na Państwa pismo z dnia 3.02.2012 , które otrzymałem listem zwykłym dnia 6 lutego 2012 r. Nie mogę się zgodzić z tezami zawartymiRead More →

Uwaga ta Skarga wymaga od nas szczególnego poparcia dla Pana Sowy i czynnej reakcji. Komentarze z pomysłami prosimy wpisywać poniżej lub drogą mailową. Rzecznik Praw Obywatelskich Skarga na niezgodność ustaw z Konstytucją   Na podstawie art. 80 w nawiązaniu do art. 191 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich zaskarżam przepisy ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w następującym zakresie : ustawa z dnia 13 października 1998 r. art. 6 ust. 1 – obowiązkowości podlegania ubezpieczeniuRead More →