Debata u Prezydenta

Przedstawiamy nasze odpowiedzi na pytania do dyskusji o MŚP.

Celem naszego Stowarzyszenia jest Wolność Gospodarcza czyli praca na własny rachunek, wolna od ingerencji państwa. Przedsiębiorcy nie chcą pomocy Państwa, pragniemy tylko żeby Państwo nam nie przeszkadzało. Damy sobie radę w zapewnieniu emerytury, leczenia i w innych sprawach bytowych, tak jak większość drobnych przedsiębiorców daje sobie radę w prowadzeniu przez wiele lat własnych firm.

Naszemu Stowarzyszeniu najbliższe są problemy firm najmniejszych, jednoosobowych, rodzinnych czy zatrudniających do 9 osób. Takich firm jest w Polsce ponad. 1,6 mln.

Pytanie I – sze w ramach debaty brzmi:

Czy krajowe MŚP posiadają potencjał do konkurowania w globalnej gospodarce?

Uważamy, że tak ale tylko jeśli chodzi o polską przedsiębiorczość. Ta cecha pozwala przetrwać firmom działającym w warunkach Państwa Nieprzyjaznego Przedsiębiorcom i nawet umożliwia działanie nielicznym na rynkach globalnych. Możemy tylko domniemywać jak mogłaby wyglądać ekspansja na inne rynki gdyby warunki prowadzenia działalności gospodarczej były normalne – przyjazne i mielibyśmy więcej czasu na rozwijanie się zamiast zmagania się z biurokracją w kraju.

Mały przykład: setki polskich sklepów i tysiące firm założonych przez rodaków – emigrantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W Niemczech istnieje 100 tys firm z polskim kapitałem ! / wg Gazety Prawnej / a w samym 2011 r powstało ich 30 tys. Nawet otwarto „polskie” okienka w urzędach, w których można było rozmawiać po polsku ! Wniosek – tamte urzędy i przepisy są bardziej przyjazne dla Polaków niż nasze w naszym kraju! Czy to normalne ?

     Pytanie II – Jakie reformy są potrzebne dla wzmocnienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw?

    Reformy? Tylko proste i ograniczające rolę Państwa jako kuratora przedsiębiorców. Przedstawione poniżej rozwiązania są oparte o projekt podatkowy Centrum Adama Smitha – CAS /szczegóły – http://zpp.net.pl/pub/files/Projekt_podatkowy_CAS.pdf /

    1 – zniesienie obowiązkowych ubezpieczeń – / przepis nieekonomiczny i ograniczający wolność obywateli / Zamiast tego CAS proponuje model zaopatrzeniowy, polegający na finansowaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego wyłącznie z budżetu.

Jak można zmuszać do płacenia haraczu na ZUS w wys. 1000 zł miesięcznie np. fryzjerkę czy ogrodnika, których dochód miesięczny wynosi poniżej 2000,- A co jeśli ktoś zarabia poniżej 1000,- na miesiąc ? Teraz zawiesza lub likwiduje działalność, przechodzi na zasiłek dla bezrobotnych lub do szarej strefy, a mógłby działać legalnie. Czy prawodawcy zdają sobie sprawę jakie spustoszenia gospodarcze i etyczne w społeczeństwie powoduje taka polityka „ sprawiedliwości społecznej”?

2 – radykalne uproszczenie systemu podatkowego, zmianę prawa, m.in. likwidacja PIT i CIT . Zmniejszy to koszty prowadzenia księgowości i zniknie wieczna obawa przed urzędnikiem skarbowym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że skomplikowane, niejednoznaczne i bezustannie zmieniające się przepisy podatkowe powodują iż nawet biura księgowe i Izby Skarbowe różnią się w ich interpretacji. Założyć firmę może także osoba z wykształceniem podstawowym, czy jest w stanie zrozumieć przepisy o które spierają się fachowcy często z tytułami naukowymi? W efekcie szary podatnik ma przekonanie własnej niekompetencji i nieuchronności uchybień jakich musi się dopuszczać i działa pod wieczną presją kontroli i kary. / We własnej Ojczyźnie /

3 – wprowadzenie podatku 25% od wynagrodzeń, który odprowadza pracodawca od funduszu płac. Czyli zmniejszenie kosztów pracy, które teraz dochodzą do 80 %

4 – wprowadzenie podatku zryczałtowanego dla osób pracujących na własny rachunek w wys. 700,- miesięcznie, w tym zryczałtowany VAT 350,- / z możliwością samodzielnego zadecydowania czy firma jest płatnikiem VAT na ogólnych zasadach.

5 – całkowita deregulacja zawodów oparta o założenia „ustawy Wilczka” z 1988 r.

Powyższe reformy mają następujące zalety:

 • są zgodne z ustawami unijnymi,
 • zapewnią Państwu stałe dochody na wydatki publiczne,
 • zmniejszy się liczba podmiotów podatkowych z kilkunastu mln. do ok. 3 mln. Czyli

  zmniejszą się koszty poboru podatków,

 • Państwo zacznie zmniejszać deficyt budżetowy ! Ponieważ wielu urzędników

  przejdzie do samodzielnej działalności gospodarczej co Państwu da nie tylko

  oszczędności na ich płacach ale dodatkowe dochody z w/w podatku

  zryczałtowanego od tysięcy nowych podmiotów gospodarczych.

 • Zmniejszenie obciążeń finansowych i barier administracyjnych da nowe miejsca

  pracy, zakończy emigrację zarobkowa, spowoduje powrót z doświadczeniem i

  pieniędzmi najbardziej przedsiębiorczych rodaków do Kraju,

 • atrakcyjne zasady podatkowe będą powodowały napływ do Polski kapitału obcego i zakładanie tutaj firm z UE / teraz jest odwrotnie – to Polacy przenoszą firmy do innych, przyjaźniejszych państw. /

Na decyzje o żywotnych sprawach Narodu nie mogą wpływać obawy partii rządzącej przed chwilową utratą głosów urzędników oraz wyborców słuchających populistów ze związków zawodowych.

Żeby wprowadzić te reformy potrzeba wizji jaką na szczęście ma Pan Prezydent jeśli chodzi o konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

You May Also Like

ZUS

Mały ZUS 2020 – warunki posiadania niższego ZUS-u

wzrost-gospodarczy

Wzrost gospodarczy i jego mierniki

inflacja

Inflacja – co to jest? Czym się objawia? Jak wygląda w Polsce.

Jednolity Plik Kontrolny - co właściciele małych przedsiębiorstw powinni wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a JPK