Przekazanie majątku

Dziedziczenie działalności gospodarczej. Jak przejąć firmę po ojcu – darowizna

Przedsiębiorca też człowiek – wypadek lub wiek mogą spowodować, że nie będzie mógł wykonywać swojej pracy. Co wówczas stanie się z firmą? Najbardziej korzystne finansowo będzie przekazanie działalności dzieciom lub wnukom. Czym jest darowizna? Jak jej dokonać? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule!

Przepisanie działalności gospodarczej na inną osobę. Czy darowizna się opłaca?

Przedsiębiorca, który postanowił, że chce przejść na emeryturę może zastanawiać się nad tym, co zrobić ze swoim majątkiem. Firmę można sprzedać lub przekazać innemu właścicielowi. Wielu przedsiębiorców wybiera tę drugą opcję i oddaje działalność gospodarczą dzieciom lub wnukom.

Darowiznę działalności gospodarczej definiuje się jako nieodpłatne przekazanie całości majątku przedsiębiorstwa na rzecz innej osoby. Najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie firmy w rodzinie. Jest to korzystne, bo pozwala na zwolnienie z podatku VAT (który płaci się gdy dochodzi do sprzedaży części majątku firmy). Pozwala też na zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

Jednoosobowa działalność gospodarcza w nazwie musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Jeśli ten się zmieni, przedsiębiorstwo będzie musiało również tę nazwę zmienić.

Darowizna przedsiębiorstwa – jakich dokumentów wymaga?

Aby dokonać darowizny, darczyńca musi najpierw zamknąć własną działalność. Osoba, która przejmie firmę, będzie musiała ją prowadzić na własne nazwisko albo założyć inną działalność w związku z otrzymaniem darowizny. Osoba obdarowana musi założyć swoją działalność zanim zostanie jej przekazana darowizna. To pozwoli zachować ciągłość biznesu.

Ważne – należy spisać umowę w formie aktu notarialnego i dopełnić formalności przy przekazywaniu firmy. Oprócz niej będzie też potrzebny protokół przekazania. Należy w nim wyszczególnić składniki majątkowe firmy. Można do nich zaliczyć:

  • środki trwałe razem z wartością początkową i odpisami amortyzacyjnymi,
  • wyposażenie firmy i jego wartość początkowa,
  • towary handlowe i materiały – z wyszczególnieniem ilości i wartości tych towarów.

Od przekazanego czy przyjętego majątku firmy nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jest to związane z tym, że zmiana właściciela zachodzi nieodpłatnie. Natomiast istnieje konieczność – po stronie darczyńcy – zmiany zeznań podatkowych. Wiąże się to z faktem, że przedmioty nabyte w celu osiągnięcia przychodu przestają być zabezpieczeniem źródła przychodów.

Przedsiębiorca, który oddaje swoją firmę jako darowiznę, powinien przed zakończeniem działalności wykonać remanent likwidacyjny. Sama likwidacja wymusza na przedsiębiorcy konieczność opodatkowania składników przedsiębiorstwa podatkiem VAT naliczonym przy zakupie. Jeśli natomiast firma zostanie przekazana przed likwidacją Jednoosobowej Działalności Gospodarczej, stan majątku będzie zerowy. Wtedy podatnik może uniknąć odprowadzenia podatku od towarów i usług.

Zmiana właściciela – co z zawartymi wcześniej umowami?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga także podpisania różnych umów. W przypadku darowizny firmy, nowy właściciel nie stanie się automatycznie stroną zawartych umów. Bardzo ważne jest dokonanie cesji do każdej z nich.

Cesja to – upraszczając – przekazanie praw i obowiązków z poprzedniego właściciela, na obecnego. Na zawarcie umowy cesji muszą wyrazić również kontrahenci. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to sprzedaży produktów lub usługi, czy jest to np. dostarczenie do firmy prądu.

Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, nowy właściciel automatycznie przejmuje za nich odpowiedzialność. Nie trzeba już podpisywać nowej umowy o pracę. Formalności wymaga jedynie przerejestrowanie ubezpieczonych zatrudnionych pracowników. Nowy właściciel musi zarejestrować pracowników w swoim przedsiębiorstwie.

You May Also Like

ZUS

Mały ZUS 2020 – warunki posiadania niższego ZUS-u

wzrost-gospodarczy

Wzrost gospodarczy i jego mierniki

inflacja

Inflacja – co to jest? Czym się objawia? Jak wygląda w Polsce.

Jednolity Plik Kontrolny - co właściciele małych przedsiębiorstw powinni wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a JPK