Jakie są koszty prowadzenia firmy?

Ile kosztuje prowadzenie firmy

Przedsiębiorcy od samego początku muszą liczyć się z kosztami związanymi z prowadzeniem firmy. Biznesmen musi więc wykazać się także wiedzą, bo kary za niedopełnienie obowiązków mogą być dotkliwe. Jakie są koszty działalności gospodarczej w 2019 r? Z których form finansowania przedsiębiorstwa warto skorzystać? Czy można firmę połączyć z pracą na etacie? Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a koszty

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatne, ale to nie oznacza że firmę można prowadzić za darmo. Od samego początku (nawet w firmie nierejestrowej) trzeba się liczyć z kosztami. Można podzielić je na kilka różnych rodzajów:

 • składki ZUS – od dnia otworzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie siebie do ubezpieczenia społecznego. W 2019 roku weszła w życie ustawa o małym ZUSie. Od 1 stycznia jednoosobowe działalności gospodarcze, których przychód w 2018 roku nie przekroczył 5250 zł, mają prawo do opłacania mniejszych składek na ubezpieczenie społeczne. Składka bez ubezpieczenia chorobowego wynosi 197,03 zł. Przedsiębiorca opłacający ubezpieczenie zdrowotne będzie musiał przeznaczyć 213,57 zł;
 • prowadzenie księgowości – jeśli przedsiębiorca zamierza korzystać z biura rachunkowego. Opłata może wynosić od 100 do 300 zł miesięcznie. Zależy ona m.in. od formy rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, ale można też pokusić się o samodzielne prowadzenie księgowości;
 • opłaty za ubezpieczenia – prowadzenie działalności gospodarczej często wymusza na przedsiębiorcy ubezpieczenie np. przedmiotów wziętych w leasing;
 • miesięczne koszty prowadzenia firmy – mogą to być stałe koszty (np. czynsz za wynajem biura lub rachunek za internet) lub zmienne (doraźne wydatki, np. gadżety reklamowe, druk nowego menu w restauracji czy zakup materiałów do produkcji). Można tu też włączyć wydatki związane ze sprzedażą i obsługą klienta.

Niektóre koszty związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej można wpisać jako cenę uzyskania przychodu. Należą do nich wszystkie te wydatki, które muszą zostać poniesione, aby firma mogła oferować swoje produkty. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć również rzeczy nabyte przed założeniem działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać o dokładnym udokumentowaniu kupna przedmiotu na cele firmy. Chociaż za prywatne zakupy jak najbardziej zapłacimy firmową kartą, nie będziemy mogli tego wliczyć w koszty.

Podatek przy działalności gospodarczej. Jak rozliczyć firmę jednoosobową?

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest płacenie podatku od wypracowanego dochodu. Jest to wartość, którą oblicza się zgodnie ze wzorem:

Przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód

W ten sposób oblicza się dwa różne rodzaje podatków:

 • skala podatkowa 10 proc. i 32 proc. – jest najpowszechniejszą formą opodatkowania dochodów. Przyznawana jest z urzędu (nie trzeba składać oświadczenia). Dwa składniki podatku oddziela próg podatkowy, który wynosi 85 528 zł. Przedsiębiorca, który go nie przekroczył zapłaci 18 proc. od swojego dochodu. Natomiast po przekroczeniu danego progu zapłaci 15 395,04 zł i 32 proc. od kwoty powyżej 85 528 zł. Warto wiedzieć, że w tym przypadku przedsiębiorca może pomniejszyć swój dochód i kwotę zapłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne w ciągu miesiąca lub kwartału. Ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza już sam podatek do zapłaty;
 • podatek liniowy 19 proc. – jest to podatek opłacalny szczególnie dla osób, które osiągają wysokie dochody – od min. 100 tys. zł rocznie. Podatek ten nie pozwala na łączenie dochodów uzyskanych z różnych źródeł. Ponadto w przypadku przychodu mniejszego niż 85 528 zł, jest to rozwiązanie mniej opłacalne od standardowej skali podatkowej. Z drugiej strony sposób wyliczenia podatku jest łatwiejszy nie wpływa na niego wysokość dochodu.

Przedsiębiorca może też skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania dochodu:

 • ryczałtu ewidencjonowanego – jest to opodatkowanie w formie uproszczonej. Podatek rozlicza się od przychodu, nie od dochodu – w związku z tym koszt uzyskania przychodu nie będzie brany pod uwagę. Jest to korzystna forma podatkowa dla tych, którzy nie będą musieli ponosić wysokich kosztów. Wysokość stawki jest określona według rodzaju prowadzonej działalności. Dokładny wykaz stawek można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 12). Przedsiębiorca musi też spełnić inne warunki, aby móc skorzystać z ryczałtu. Jednym z nich jest limit obrotów nie przekraczający 250 tys euro. Biznesmen nie może też wykonywać pracy na rzecz innego pracodawcy;
 • karty podatkowej – dochód z działalności gospodarczej nie ma w tym przypadku znaczenia. Zamiast tego brana jest pod uwagę liczba ludności w miejscu funkcjonowania firmy, wielkość zatrudnienia czy rodzaj wykonywanych usług. Karta podatkowa ma zastosowanie dla określonych działalności i przedsiębiorców, którzy nie przekraczają limitu zatrudnienia (lista znajduje się w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Podatek od towarów i usług (VAT) to całkiem inne zobowiązanie finansowe. Stawki obowiązujące obecnie to: 23 proc., 8 proc. i 5 proc. Niektórzy przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z podatku VAT. Istnieje też możliwość preferencyjnej stawki VAT w 0 proc., która ma zastosowanie po spełnieniu określonych ustawą o podatku od towarów i usług. Inne zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, które mogą dotyczyć początkującego przedsiębiorcy, to podatek od nieruchomości i podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w jednoosobowej działalności

Przedsiębiorca prowadzący własną firmę często stoi przed koniecznością zatrudnienia pracowników. Koszt jest tutaj zmienny, ponieważ nie wpływa na niego jedynie sama zapłata za pracę – duży wpływ ma forma umowy:

  • umowa o pracę,
  • umowa o zlecenie,
  • umowa o dzieło.

Najbardziej kosztowne jest zatrudnienie pracownika na umowę o pracę. Wynagrodzenie minimalne jest tu określone prawnie i od 2019 roku wzrosło do 2250 zł brutto. W związku z tym koszt całkowity zatrudnienia przy tej wysokości pensji wynosi 2710,81 zł ze względu na różne ubezpieczenia i fundusze obowiązkowo opłacane przez pracodawcę. Dodatkowo obowiązkiem pracodawcy jest również zapłata za badanie u lekarza medycyny pracy.

Mniej skomplikowane jest zatrudnianie pracownika na umowę o zlecenie. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na taką umowę obecnie nie może być niższe niż 14,70 zł za godzinę. W taki sposób zatrudnia się często studentów, ponieważ wtedy pracodawca nie ma obowiązku odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedynym obowiązkiem jest wynagrodzenie brutto za wykonanie zlecenia.

Inne koszty przy zatrudnianiu pracownika to m.in. stworzenie dla niego stanowiska, kupienie niezbędnych materiałów do pracy czy związane z dodatkowymi szkoleniami. Tego typu wydatki można dopisać do kosztów uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę.

Formy finansowania działalności gospodarczej. Kredyt czy dofinansowanie?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga środków już w momencie jej założenia. Początkowo wydatki ponoszone w trakcie pracy mogą przewyższać zysk. W związku z tym istnieje wiele sposobów na pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych:

   • kredyt – istnieje wiele rodzajów kredytów dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jednak niełatwo otrzymać pożyczkę bankową na samo otwarcie własnej firmy. Znacznie częściej kredyty oferowane są właścicielom firm, którzy działają na rynku przez min. pół roku. Banki mają wysokie wymagania względem klientów prowadzących własny biznes. Przy wyższych kwotach może być wymagane zabezpieczenie. Jednak osoba z dobrą zdolnością kredytową i pozytywną historią w BIK ma szansę go uzyskać,
   • pożyczka pozabankowa – najprostszy sposób na otrzymanie funduszy. Firmy pożyczkowe nie wymagają tylu formalności co banki czy dotacje. Pożyczkę można otrzymać już pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzebna jest rejestracja firmy w KRS, posiadanie stałego adresu zamieszkania w Polsce i dowód osobisty. Pożyczka pozabankowa dla firmy nie jest jednak dla osób z wpisem do Biura Informacji Kredytowej,
   • dotacje – w 2019 roku, tak jak w latach ubiegłych, realizowanych jest kilka programów unijnych, mających na celu zaktywizowanie przedsiębiorców. Fundusze z Unii Europejskiej wspierają nie tylko młodych przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami na biznes. O dotację mogą starać się również osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i osoby starsze,
   • leasing – jest to forma wypożyczenia samochodu, ale i maszyn czy budynków potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedmiot formalnie nie należy do firmy. Stanowi jednak część kapitału, która pozwala na osiąganie zysku,
   • Anioły Biznesu – przedsiębiorca może przedstawić swój pomysł inwestorowi z zewnątrz. Aniołem Biznesu jest osoba, która prywatnie postanowiła wesprzeć nowo powstałe przedsiębiorstwa. Staje się on współudziałowcem firmy, W związku z tym, że Aniołami Biznesu są zazwyczaj osoby, które same odniosły sukces w biznesie początkujący przedsiębiorcy mogą też korzystać z zebranego przez nich know-how,
   • fundusze Venture Capital – są skierowane do osób, które potrzebują wyższych kwot do zrealizowania swojego projektu. Jest to forma finansowania podobna do działalności Anioła Biznesu, jednak w tym przypadku inwestorów jest kilku. W ten sposób najchętniej inwestuje się w innowacyjne startupy,
   • platformy crowdfundingowe – są to strony internetowe, które pozwalają na zbieranie funduszy artystom i twórcom internetowym. Pieniądze wpłacają widzowie, którzy postanowili ich wesprzeć. Jest to forma, która dopiero rozpowszechnia się w Polsce.

Nic nie stoi na przeszkodzie by próbować zdobyć fundusze w kilku miejscach. Warto jednak pamiętać, że każdy nowo złożony wniosek będzie odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej. Trzy wnioski złożone w tym samym czasie obniżają punktację BIK, a to może wpłynąć na wysokość przyznanego kredytu.

Może Ci się spodobać

ZUS

Mały ZUS 2020 – warunki posiadania niższego ZUS-u

wzrost-gospodarczy

Wzrost gospodarczy i jego mierniki

inflacja

Inflacja – co to jest? Czym się objawia? Jak wygląda w Polsce.

Jednolity Plik Kontrolny - co właściciele małych przedsiębiorstw powinni wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a JPK