Korespondencja Grzegorza Sowy z ZUS

Niniejszym przesyłam dalszą moją korespondencję z ZUS-em, w której m.in.
obalam teorię o wmawianej nam umowie międzypokoleniowej, zgodnie z którą
musimy płacić na emerytury wcześniejszego pokolenia. Poprzednie pokolenie
zagwarantowało sobie emerytury wpłacając własne składki do budżetu państwa,
znaczy to że nie obywatele, ale państwo jest zobowiązane wypłacać emerytury.
Proszę o publikację załączonych pism na stronach internetowych.
Z poważaniem
Grzegorz Sowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

oddział w Tomaszowie Mazowieckim

inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim.

97-300 Piotrków Tryb. al. Armii Krajowej 9

Niniejsze pismo jest odpowiedzią na Państwa pismo z dnia 3.02.2012 , które otrzymałem listem zwykłym dnia 6 lutego 2012 r.

Nie mogę się zgodzić z tezami zawartymi w Państwa piśmie. Normalne towarzystwo ubezpieczeniowe zbierające pieniądze na przyszłe emerytury lokuje wpłaty ze składek na lokatach, w papierach dłużnych lub w inny sposób zabezpiecza je na poczet wypłaty przyszłych emerytur dla osób, które obecnie wpłacają te składki. Dlatego chciałbym zadać następujące pytanie : Gdzie są ulokowane środki, które wpłaciłem jako składkę emerytalną do tej pory ? To samo dotyczy składek moich (naszych) rodziców i dziadków. Oni nie wpłacali na emerytury wcześniejszych pokoleń, lecz zabezpieczali emerytury własne. Dlatego zadam znów pytanie : Gdzie są pieniądze , które wpłacili moi dziadkowie i moi rodzice ? Odpowiedź jest tyleż prosta , co powyższe pytanie retoryczne. Zabrało te pieniądze , czy ostrzej ukradło je państwo. Dlatego trzeba było stworzyć teorię o umowie międzypokoleniowej czy solidaryzmie międzypokoleniowym. Obecnie sytuacja jest taka , że państwo zmusza nas obywateli do udzielania sobie ciągłych pożyczek , aby spłacać zadłużenie w stosunku do obywateli, których zmuszano do udzielania tejże pożyczki wcześniej.

Taki system jest drogą tylko w jedną stronę, a mianowicie prowadzi do bankructwa. Wszystko wskazuje na to , że właśnie moje pokolenie tego bankructwa doświadczy. Dlatego już teraz należy ten chory system zmienić i stopniowo wygaszać poprzez dobrowolność ubezpieczeń i głębokie zmiany w samej organizacji ZUS-u.

Osoby , które wpłacały składki muszą otrzymać to do czego państwo się zobowiązało, gdyż nasz kraj nie może być uważany za złodzieja.

Wobec powyższego informuję , że moje postanowienie o nie ubezpieczaniu się w ZUS-ie jest ostateczne i dlatego proszę o wypisanie

decyzji zmierzającej do wymuszenia na mnie udzielania dalszych pożyczek państwu. Mam nadzieję , że za brak posłuszeństwa i obronę swojej wolności do podejmowania decyzji o swojej przyszłości , odpowiem oglądaniem świata zza krat , na co jestem przygotowany , gdyż noszę buty bez sznurówek oraz spodnie bez paska.

Jako ciekawostkę podam informację , że skierowałem pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego obowiązkowości płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Grzegorz Sowa

You May Also Like

ZUS

Mały ZUS 2020 – warunki posiadania niższego ZUS-u

wzrost-gospodarczy

Wzrost gospodarczy i jego mierniki

inflacja

Inflacja – co to jest? Czym się objawia? Jak wygląda w Polsce.

Jednolity Plik Kontrolny - co właściciele małych przedsiębiorstw powinni wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a JPK