Wywiad ze Zbigniewem Skalskim, Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wolni Przedsiębiorcy”.   Po co założone zostało Stowarzyszenie „Wolni Przedsiębiorcy”? Założyliśmy Stowarzyszenie, aby zrealizować nasz cel, czyli wprowadzić w Polsce Wolność Gospodarczą. Wolność Gospodarcza to swoboda podejmowania działalności gospodarczej, wolna od ingerencji państwa. Paradoksem jest fakt, że w 20 artykule Konstytucji R.P. jest ona zapewniona, ale to teoria. W praktyce polskiego przedsiębiorcę ograniczają tysiące przepisów. Są one tak skomplikowane, często sprzeczne ze sobą, że nawet specjaliści w różnych izbach skarbowych inaczej je interpretują! Przedsiębiorczość to piękna cecha, przedsiębiorca widzi rozwiązanie, zaspokojenie potrzeb ludzkich i zysk tam, gdzie inni – problemy. Zrzeszamy głównie właścicieli niewielkich, często jednoosobowych iRead More →

Debata u Prezydenta Stworzenie prostego systemu podatkowego, uelastycznienie rynku pracy, dla mikrofirm oraz polepszenie systemu stanowienia prawa pozwoli przedsiębiorcom budować konkurencyjność ich firm – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski. – Musimy razem przygotowywać się do twardej konkurencji, którą chcemy wygrać – zaznaczył. W Pałacu Prezydenckim z udziałem przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych zostało zorganizowane Forum Debaty Publicznej pt. „Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie prowadził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, a wzięli w nim udział m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński i minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Prezydent powiedział, że istotnym źródłem sukcesu gospodarczego Polski były i są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.Read More →

Przedstawiamy nasze odpowiedzi na pytania do dyskusji o MŚP. Celem naszego Stowarzyszenia jest Wolność Gospodarcza czyli praca na własny rachunek, wolna od ingerencji państwa. Przedsiębiorcy nie chcą pomocy Państwa, pragniemy tylko żeby Państwo nam nie przeszkadzało. Damy sobie radę w zapewnieniu emerytury, leczenia i w innych sprawach bytowych, tak jak większość drobnych przedsiębiorców daje sobie radę w prowadzeniu przez wiele lat własnych firm. Naszemu Stowarzyszeniu najbliższe są problemy firm najmniejszych, jednoosobowych, rodzinnych czy zatrudniających do 9 osób. Takich firm jest w Polsce ponad. 1,6 mln. Pytanie I – sze w ramach debaty brzmi: Czy krajowe MŚP posiadają potencjał do konkurowania w globalnej gospodarce? Uważamy, żeRead More →

Wielce Szanowny Panie Duda! wysłuchałem Pana wystąpienia przez Internet na spotkaniu Platformy Oburzonych i jestem – co tu dużo mówić – oburzony. Ograniczę się do wątków związanych z umowami cywilno-prawnymi oraz  tzw. płacą minimalną. Nie sądzę, że Pan o tym nie wie – ale mimo to informuję Pana, że przedsiębiorcy mają głęboko w d…e, jaką Pan zechce ustanowić płacę minimalną oraz czy zlikwiduje Pan umowy cywilno-prawne. Informuję Pana, że damy radę, cokolwiek Pan jeszcze wymyśli. Ograniczymy nasze przedsięwzięcia, wyjedziemy z nimi zagranicę, będziemy zatrudniać wyłącznie na działalność gospodarczą, oganiczymy zarobki „do ręki” dla pracowników, w ostateczności będziemy zatrudniać na szaro. Damy radę. Wątpię natomiast czyRead More →

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00 – 090 Warszawa Wniosek dotyczy: naruszenia praw wolności wszystkich obywateli naszego kraju poprzez przymus powszechnego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, narzucony ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wymuszania na przedsiębiorcach płacenia wielokrotnej składki zdrowotnej do ZUS w zamian za jedno, przymusowe ubezpieczenie. wadliwości samego prawa odnośnie przymusowego ubezpieczenia, a w szczególności ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. UZASADNIENIE Przedsiębiorcy likwidują firmy lub redukują stanowiska pracy, ponieważ nie są w stanie udźwignąć wielokrotnych kosztów podatkowych. Na jedno ogłoszenie o pracy w internecie zgłasza się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób. Jak wynika zRead More →