Ustawa antylichwiarska – wszystko co musisz wiedzieć

Ustawa antylichwiarska – wszystko co musisz wiedzieć

Ustawa antylichwiarska z 2016 roku to jedna z kilku regulacji, która chroni konsumentów zaciągających pożyczki w Polsce. Wpływa ona pozytywnie na świadomość konsumentów. Dzięki niej wiemy, za co płacimy, gdy zaciągamy chwilówkę.

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym – co to jest?

Do 2016 roku firmy pożyczkowe miały dowolność w ustalaniu cen pożyczek. Korzystały na tym nieuczciwe firmy oferujące chwilówki. Pożyczkodawcy najbardziej wzbogacali się na klientach, którzy nie byli w stanie poradzić sobie z terminowym opłacaniem rat. Nieświadomość kosztów sprawiła, że wielu ludzi wpadło w tzw. spiralę zadłużenia.

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym powstała w 2015 roku, ale dopiero zmiany z 11.03.2016 – (czyli Ustawa o zmianie Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym) wywołały pożądany skutek. Media szybko nazwały ją ustawą antylichwiarską. Miała na celu zlikwidowanie nieuczciwego zachowania firm pożyczkowych, polegającego m.in. na rolowaniu długu.

Na ustawie antylichwiarskiej mają korzystać konsumenci zaciągający kredyty i pożyczki. W związku z nią pożyczanie stało się bezpieczniejsze. Ustawa ta reguluje maksymalny koszt odsetek i innych kosztów związanych z pożyczaniem pieniędzy.

Ustawa antylichwiarska reguluje limit odsetek i kosztów pozaodsetkowych

Ustawa miała pogodzić dwie kwestie. Z jednej strony – pożyczka nie może grozić konsumentowi utratą majątku. Z drugiej nie powinna godzić w interesy uczciwych pożyczkodawców. W związku z tym nie reguluje ona ostatecznych kosztów, jedynie je ogranicza. Natomiast pożyczkodawców zmusza do tego, by w umowie znalazły się:

  • wysokość odsetek – wynosić może maksymalnie 4-krotność stopy lombardowej NBP. Obecnie jest to 10 proc. w skali roku;
  • suma pozaodsetkowych kosztów pożyczki – nie może przekroczyć 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki oraz 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym.;
  • dodatkowo przy pożyczkach udzielanych na okres kilku lat, koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 100 proc. wartości pożyczki.

W związku z powyższym ograniczone prawnie zostały wszelkie koszty związane nie tylko z samymi odsetkami. Dołączono także prowizje, opłatę przygotowawczą czy koszt wizyty przedstawiciela pożyczkowego w domu. Co więcej, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, wszystkie powyższe koszty muszą znaleźć się na umowie o pożyczkę.

Co konsument musi wiedzieć przed podpisaniem umowy o pożyczkę?

Ustawa antylichwiarska określa informacje jakie powinna zawierać reklama kredytu konsumenckiego. Stąd na ulotce będziemy mieli informację nie tylko o stopie oprocentowania – o tym, czy jest stała czy zmienna. Dodatkowo w każdej reklamie muszą zostać zawarte informacje o RRSO.

W związku z powyższym przed podpisaniem umowy o pożyczkę powinniśmy wiedzieć:

  • nie tylko jakie jest oprocentowanie zaciągniętego kredytu, ale także czy będzie zmieniało się w czasie;
  • jakie jest RRSO ustalone przez firmę pożyczkową czy bank;
  • jaka jest całkowita kwota, którą musimy oddać bankowi czy firmie pożyczkowej.

Natomiast w umowie o pożyczkę powinniśmy dostać dodatkowo informacje o tym, w jaki sposób będziemy spłacali kredyt. Czy będą to raty? Jeśli tak – czy będą malejące, czy stałe? Powinniśmy także wiedzieć, na jakich warunkach możemy < a href=https://latwapozyczka.pl/czy-mozna-odstapic-od-umowy-pozyczki/>odstąpić od umowy pożyczki.

Ustawa wzmacnia także uprawnienia KNF

Na straży ustawy antylichwiarskiej stoi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), czyli instytucja, która nadzoruje sektor finansowy w Polsce. KNF ma prawo do wszczynania postępowania wyjaśniającego m.in w przypadku łamania postanowień tego dokumentu.

Wszelkie instytucje pożyczkowe, które zostały poproszone o to przez KNF, mają obowiązek ujawnienia komisji dokumentów związanych ze swoją działalnością. Za utrudnienie postępowania wyjaśniającego grozi wysoka kara – do 500 tyś. zł. grzywny albo nawet do 2 lat więzienia. Komisja Nadzoru Finansowego może współpracować z policją. Może także zażądać ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę skarbową.

W związku z ustawą antylichwiarską został też wprowadzony wykaz wszystkich firm pożyczkowych. Każdy z nas ma do niego dostęp. Jest to świetny sposób by sprawdzić czy firma, z której usług chcemy skorzystać ma uprawnienia, żeby oferować pożyczki. Przy czym warto wspomnieć, że odpowiedzialnym pożyczkodawcom przyznawane są także certyfikaty.

Ustawa antylichwiarska wywołała wiele kontrowersji w sektorze finansowym

Przede wszystkim wzbudziła sprzeciw firm pożyczkowych, które opierały swoją działalność na wysokooprocentowanych chwilówkach. Wiele firm oferujących szybkie pożyczki musiało ogłosić bankructwo. Inni pożyczkodawcy podnieśli koszty pożyczki. Przestały one być ofertą dla każdego.

Niemniej jednak pozytywnych skutków ustawy antylichwiarskiej jest znacznie więcej. Wiemy ile i za co płacimy. Mniejsze jest też ryzyko, że będziemy płacili zbyt wysokie odsetki za opóźnienie w spłacie, bo firmy pożyczkowe nie mogą rolować długu.

Bardzo dobrym skutkiem ustawy antylichwiarskiej jest poszerzenie świadomości konsumentów. Coraz częściej stosujemy się do zasad odpowiedzialnego zaciągania pożyczek.