Jak rozkręcić własną działalność, czyli co należy wiedzieć o zakładaniu firmy

Własna działalność krok po kroku. Jak założyć firmę?

Od 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Jeśli jednak właściciel planuje prowadzenie biznesu na pełen etat, musi złożyć wniosek CEIDG-1. Ile trzeba zarobić w 2019 roku, aby przedsiębiorca musiał zarejestrować firmę? Ile ma na to czasu?

Jak założyć własną działalność? Można zacząć od działalności nierejestrowej

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Jej wyznacznikiem jest działalność właściciela we własnym imieniu i w sposób ciągły (to oznacza, że co miesiąc otrzymuje dzięki niej przychód). Działalność gospodarcza nie musi być ewidencjonowana. Nierejestrowa działalność gospodarcza jest określona w Kodeksie Cywilnym, zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 6 marca 2018.

Konstytucja biznesu umożliwia prowadzenie nierejestrowej działalności gospodarczej osobom, które nie prowadziły firmy przez min. 60 miesięcy lub przed 30 kwietnia 2017 roku ich firma została wykreślona z ewidencji. Warunkiem jest też uzyskanie przychodu mniejszego niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Te w 2019 roku wzrośnie z 1050 zł do 1125 zł w związku z podwyżką płacy minimalnej.

Nierejestrowa działalność gospodarcza jest zwolniona z opłat m.in. za składki i deklaracje ZUS czy cokwartalne zaliczki podatkowe. Ewidencja sprzedaży również została tu uproszczona, więc nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości. Jednocześnie można rozliczyć koszt uzyskania przychodu i sprawdzić zapotrzebowanie na produkt lub usługę. W ten sposób łatwiej wprowadzić pierwszą działalność gospodarczą na rynek.

Jak założyć działalność gospodarczą w 2019? Rejestracja w CEIDG

Osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą będzie musiała złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy samodzielnie otwiera swój biznes czy przejmuje działalność gospodarczą ojca. Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej musi zawierać imię i nazwisko właściciela.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta. Innym rozwiązaniem jest złożenie formularza online. W tym przypadku przedsiębiorca ma 7 dni od daty wypełnienia na własnoręczne podpisanie wniosku. Natomiast jeśli posiada on profil zaufany e-PUAP lub własny podpis elektroniczny, nie musi nawet wychodzić z domu.

Rejestracja firmy przez telefon – czy to możliwe?

Od 2017 roku istnieje możliwość złożenia wniosku przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej w Polsce jest możliwa pod numerem +48 801 055 088. Konsultant w czasie rozmowy wypełni wniosek w imieniu przedsiębiorcy. Poda on również specjalny kod, z którym biznesmen będzie musiał udać się do Urzędu Miasta lub Gminy w celu złożenia podpisu.

Razem z rejestracją firmy, przedsiębiorca otrzymuje dwa numery: NIP i REGON. Numer Identyfikacji Podatkowej jest wpisywany podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Natomiast REGON to numer nadawany przez GUS i służy do celów statystycznych.

Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Zamknięcie działalności gospodarczej należy rozpocząć od złożenia wniosku do CEIDG-1. Musi tam zostać zawarta informacja o likwidacji firmy. Złożenie tego wniosku oznacza również poinformowanie urzędu skarbowego i wykreśleniu firmy z rejestru REGON. Przedsiębiorca ma 7 dni od daty wpisanej do formularza. Można go przesłać:

  • pocztą (wymaga potwierdzenia podpisu przedsiębiorcy u notariusza),
  • poprzez stronę internetową (będzie potrzebny np. podpis elektroniczny),
  • osobiście zgłosić się w urzędzie miasta lub gminy.

Na koniec należy zgłosić formularz ZUS ZWUA, który stanowi informację, że przedsiębiorca wyrejestrowuje się z ubezpieczenia.

Jeśli przedsiębiorca opłacał podatek VAT, to zamykając firmę, musi przygotować remanent likwidacyjny (spis z natury). O zamiarze przeprowadzenia takiego spisu należy pisemnie poinformować naczelnika swojego urzędu skarbowego. Trzeba to zrobić nie później niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia spisu. Służy to ustaleniu majątku należącego do firmy. Wartość majątku trzeba uwzględnić w ostatniej deklaracji VAT. Przedsiębiorca musi też wypełnić formularz VAT-Z w ciągu 7 dni od momentu likwidacji firmy.

Przedsiębiorca musi też zamknąć księgę przychodów i rozchodów. W tym celu powinien ponownie wykonać spis z natury, ale bez uwzględnienia środków trwałych. Wycenę należy przeprowadzić według cen zakupu.

Podczas likwidacji firmy nie należy zapominać o wypowiedzeniu umów, a także o zamknięciu kasy fiskalnej. Odbywa się to w obecności urzędnika skarbowego. Dokona on odczytu zawartości kasy fiskalnej i stworzy odpowiedni protokół. A jeśli przedsiębiorca używał kasy krócej niż trzy lata, będzie musiał również zwrócić ulgę z tytułu zakupu kasy.

You May Also Like

ZUS

Mały ZUS 2020 – warunki posiadania niższego ZUS-u

wzrost-gospodarczy

Wzrost gospodarczy i jego mierniki

inflacja

Inflacja – co to jest? Czym się objawia? Jak wygląda w Polsce.

Jednolity Plik Kontrolny - co właściciele małych przedsiębiorstw powinni wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a JPK